Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Інформація про перелік фінансових послуг Так Переглянути
2. Відомості про власників істотної участі Так Переглянути
3. Відомості про склад наглядової ради Ні Причина: Причина: Наглядова рада не створювалась
4. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Ні Причина: Причина: Відокремлені підрозділи не створювались
5. Річна фінансова та консолідована звітність Так Переглянути
6. Аудиторський висновок Так Переглянути
7. Ухвала порушення справи про банкрутство або санації (у разі початку процедури) Ні Причина: Причина: Справи про банкрутство або санацію ТОВ "ФК "СТАРМІЙ" не порушувались.
8. Рішення про ліквідацію (у разі початку процедури ліквідації) Ні Причина: Причина: Рішення про ліквідацію ТОВ "ФК "СОНАТІ" не приймались.
9. Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств) Ні Причина: Причина: ТОВ "ФК "СТАРМІЙ" утворено не у формі акціонерного товариства, тому звіт про корпоративне управління не складався.
10. Інша інформація Так Переглянути